Administratieve medewerkers:

 

Ondersteunend-Vera          Ondersteunend-Willy

 

IT-Deskundige

 

Ondersteunend-Els

 

 

Voor-, Middag- en Naschoolse bewaking

 
Ondersteunend-Nadia     Ondersteunend-Mia     Ondersteunend-Linda 

 

Ondersteunend-Agnes     Ondersteunend-Gerda

 

Onderhoudspersoneel

 

Ondersteunend-Tonia     Ondersteunend-Rita     Ondersteunend-Maria

 

 

 

Ondersteunend-Mil     Ondersteunend-Mario