Voor- en naschoolse opvang:

Voor- en naschoolse opvang worden georganiseerd om kinderen van ouders die beiden uit werken gaan op te vangen. 
Voorschoolse opvang : vanaf 07.30u tot 8.10u

Naschoolse opvang : van 15.45 uur tot 17.30 uur  of van 12.15 uur tot 14.00 uur (woensdag).