Pestactieplan

Pestactieplan   Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich op school goed voelen.
Toch blijkt uit onderzoek dat één op vier kinderen uit het basisonderwijs slachtoffer is van pestgedrag.
Ook in de media hoor je regelmatig over “pesten”, maar het is echter niet nieuw. Het is ook geen verschijnsel van de laatste jaren.
Waarschijnlijk herinnert iedereen zich talrijke gevallen uit zijn eigen schooltijd waarin klasgenoten werden gepest of er niet bij hoorden.
Als ouder wil je echter dat je kind dit nooit overkomt. Het is evenmin een pretje als je hoort dat je kind zelf een pestkop is. En hoe je ook je best hebt gedaan, hoe pak je als ouder zulke problemen best aan? 

 

Een kind dat gepest wordt, is meestal niet in staat om de situatie zelf te veranderen. Het durft ook niet de stap te zetten naar de volwassenen om te zeggen dat het gepest wordt. Daarom is het absoluut nodig om in te grijpen en je kind te helpen. Daar pestgedrag niet alleen schadelijk is voor de slachtoffers, maar ook voor de pesters, is het belangrijk dat we ook de pesters duidelijk maken dat hun gedrag niet wordt getolereerd.

 

Ook kinderen die als toeschouwers worden beschouwd, lijden onder pesten. Uit angst voor de pesters gaan ze soms zelf meedoen aan de pesterijen.
Wij dulden geen pestgedrag in onze school en vinden het belangrijk dat heel de schoolgemeenschap pesten ernstig neemt.
Met dit stappenplan hopen we dat alle partijen (school, ouders, leerlingen) weten hoe te reageren als een pestprobleem zich voordoet en willen wij zo een aangename leer- en leefruimte creëren.

 

Johannes Nieuws!